Swedbank

Delårsrapport för FöreningsSparbanken januari – mars 2004

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 08:40 CEST

Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2 623 mkr

Första kvartalet i sammandrag:

Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2 623 mkr (1 983)
Periodens resultat ökade med 36 procent till 1 742 mkr (1 285)
Räntabiliteten på eget kapital ökade till 16,9 procent (13,1)
Resultat per aktie ökade med 36 procent till 3,30 kronor (2,43)
Totala intäkter ökade med 9 procent till 6 350 mkr (5 806)
Räntenettot ökade med 2 procent till 4 104 mkr (4 033)
Provisionsnettot ökade 24 procent till 1 611 mkr (1 300)
Nettoresultat av finansiella transaktioner fördubblades till 388 mkr (194)
Kostnaderna ökade med 8 procent till 3 667 mkr (3 398). Exklusive resultatbaserade personalkostnader var kostnadsökningen 1 procent
Kreditförlusterna minskade med 58 procent till 163 mkr (390)
För ytterligare information kontakta

Jan Lidén, VD och koncernchef, tillförordnad ekonomi- och finansdirektör
Telefon 08 - 5859 2227

Henrik Kolga, informationsdirektör
Telefon 08 – 5859 2779, 0708-11 13 15

Jonas Blomberg, chef Investor relations
Telefon 08 - 5859 3322, 0702 - 650 133