Swedbank

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 08:49 CEST

Fortsatt hög lönsamhet och stark resultatutveckling

Januari – september 2004 i sammandrag:

• Periodens resultat ökade med 42 procent till 6 708 mkr (4 719)
• Försäljningen av FI-Holding slutfördes och medförde en realisationsvinst på 1 270 mkr
• Exklusive realisationsvinster ökade periodens resultat med 25 procent till 5 438 mkr (4 367)
• Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 9 153 mkr (7 097)
• Räntabiliteten på eget kapital ökade till 21,6 procent (16,0)
• Resultat per aktie ökade med 43 procent till 12,74 kronor (8,94)
• Totala intäkter ökade med 10 procent till 20 144 mkr (18 270)
• Räntenettot ökade med 2 procent till 12 350 mkr (12 105)
• Provisionsnettot ökade med 19 procent till 4 973 mkr (4 177)
• Kostnadsminskningen exklusive resultatbaserade personalkostnader och personalförändringskostnader var 1procent
• Kreditförlusterna minskade med 52 procent till 396 mkr (832)
• FöreningsSparbanken utsågs till Årets Affärsbank för andra året i rad.

För ytterligare information kontakta
Jan Lidén, VD och koncernchef
Telefon 08 - 585 922 27

Henrik Kolga, informationsdirektör
Telefon 08 – 585 927 79, 0708-11 13 15

Jonas Blomberg, chef Investor relations
Telefon 08 - 585 933 22, 0702 - 650 133