Swedbank

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:37 CEST

Bästa kvartalet någonsin

Tredje kvartalet 2005:
• Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583)
• Periodens resultat ökade med 34 procent till 4 221 mkr (3 161)
• Räntenettot uppgick till 3 951 mkr (3 979)
• Provisionsnettot ökade med 29 procent till 1 973 mkr (1 533)
• Realisationsvinst om 1 421 mkr från försäljning av KIAB
• Kostnaderna ökade med 2 procent till 3 452 mkr (3 399)
• Hansabanks rörelseresultat ökade med 42 procent till 678 mkr (477)
• Ny koncernledning och förändrade affärsområden
• FöreningsSparbanken utsågs till Årets Affärsbank för tredje året i rad.


Januari – september 2005:
• Rörelseresultatet ökade med 56 procent till 11 977 mkr (7 656)
• Periodens resultat ökade med 33 procent till 9 463 mkr (7 094)
• Räntabiliteten ökade till 27,3 procent (22,8). Exklusive realisationsvinster ökade räntabiliteten till 21,3 procent (19,1)
• Resultat per aktie ökade till 18,45 kronor (13,48)
• Hansabanks rörelseresultat ökade med 32 procent till 1 783 mkr (1 346)

Läs hela rapporten nedan


Följande filer finns att ladda ned:

Hela rapporten
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=145440&fn=wkr0010.pdf