Swedbank

Delårsrapport för FöreningsSparbanken (under namnändring till Swedbank) Den 28 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:45 CEST

Januari - mars 2006

Marknadsandelar, hög tillväxt och stabilt finansiellt resultat.
Första kvartalet 2006 i sammandrag (jämförelsesiffror avser första kvartalet 2005):

Befäster och ökar viktiga marknadsandelar
•Andelen av nyutlåning av hypotekslån till privatpersoner i Sverige ökade till 28 procent (23)
•För hushållsinlåningen ökade marknadsandelen för nysparande i Sverige till 31 procent (23)
•Andelen av bankutlåning uppgick till i Estland 51 procent (52), i Lettland 25 procent (22) och i Litauen 23 procent (23).

Fortsatt hög tillväxt i Baltisk och Svensk Bankrörelse
•Utlåningen i Baltisk Bankrörelse ökade med 62 procent till 99 mdkr (61) och inlåningen med 47 procent till 72 mdkr (49)
•Rörelseresultatet i Baltisk Bankrörelse ökade med 25 procent till 651 mkr (519).
•I Svensk Bankrörelse ökade utlåningen med 9 procent till 701 mdkr (645) och inlåningen med 5 procent till 235 mdkr (224).

Stabilt finansiellt resultat
•Periodens resultat ökade med 9 procent till 2 270 mkr (2 088)
•Resultat per aktie ökade med 8 procent till 4,41 kronor (4,07)
•Räntabiliteten minskade till 16,6 procent (18,5)
•K/I-talet ökade till 0,56 (0,53)
•Primärkapitalrelationen minskade till 6,5 (6,7)
•Rörelseresultatet uppgick till 2 843 mkr (2 842)
•Totala intäkter ökade med 4 procent till 6 543 mkr (6 274)
•Räntenettot minskade med 4 procent till 3 777 (3 939).
•Provisionsnettot ökade med 37 procent till 2 098 mkr (1 530)
•Kostnaderna ökade med 10 procent eller 317 mkr till 3 650 mkr (3 333), varav personal-kostnader ökade med 224 mkr, främst orsakat av konsolideringen av First Securities och tillväxt i Baltisk Bankrörelse där antalet anställda ökade med 1 204 eller 19 procent.
•Kreditförlusterna minskade med 49 procent till 50 mkr (99).