NeoPharma

Delårsrapport för NeoPharma AB (publ.) avseende delårsperioden januari – juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 12:12 CEST

Första halvåret i sammandrag:

- Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 74 % och uppgick till 18,8 MSEK (10,8).
- Rörelseresultatet uppgick till 14,5 MSEK (-8,3 MSEK).
- Bolagets första marknadsföringstillstånd för Duodopa erhölls i Sverige i januari 2004.
- Läkemedelsförmånsnämnden godkände i samband med registreringen NeoPharmas prisansökan.
- DIREQT-studiens resultat presenterades där signifikant bättre resultat för Duodopa än för annan terapi kunde redovisas.
- Avtal slöts med Orphan Europe angående marknadsföring och försäljning av Duodopa inom EU.
- Godkännande av Duodopa erhölls i juni i ytterligare åtta länder inom EU samt Norge.
- Utvecklingsprogrammet i USA gick in i en ny fas. Ett möte med det amerikanska läkemedelsverket FDA är planerat att äga rum i september.
- Säljorganisationen i Sverige och Norge förstärktes ytterligare.