Netrevelation AB

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari – 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 08:56 CEST

• Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 60,3 (48,7)MSEK en ökning med 24% jämfört med samma period 2006. För andra kvartalet var ökningen 25%.


• Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) uppgick under perioden till
+0,4 MSEK jämfört med +0,3 MSEK för samma period föregående år.


• Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (-3,6) MSEK och resultat per aktie -0,01
(-0,03) kr


• Bruttomarginalen uppgick till 16,7 % (16,7 %).

Kontaktperson
VD, Anders Holst. Email: anders.holst@netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991. Bland Netrevelations kunder finns TeliaSonera, SJ, Försvarsmakten och svensk taxinäring. Netrevelation är listat på OMX First North. Certified Adviser är Remium AB (www.remium.com).