New Wave Group AB

DELÅRSRAPPORT för New Wave Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:49 CEST

Organisk tillväxt 20% för kvartalet

– Under januari–mars ökade omsättningen med 46% till 755 (516) mkr.

– Förvärvad omsättning uppgick till 137 mkr, vilket ger en organisk tillväxt om 20% motsvarande 102 mkr för kvartalet.

– Resultatet efter finansnetto förbättrades med 5,6 mkr till -2,9 (-8,5) mkr.

– Resultatet efter skatt förbättrades till -2,1 (-7,2) mkr och vinst per aktie till -0,04 (-0,12) kr.

– Nyetableringar belastade resultatet efter finansnetto med 12,4 mkr.

– Förvärvade enheter belastade resultatet efter finansnetto med 12,1 mkr.

– Resultatet för jämförbara enheter, dvs exklusive nyetableringar och förvärv, förbättrades med 30,1 mkr.

– Affärsområde Profils omsättning ökade med 31% till 456 (347) mkr. Resultatet på EBITDA-nivå (rörelseresultatet justerat för avskrivningar) ökade med 8,5 mkr till 15,0 (6,5) mkr.

– Affärsområde Detaljhandels omsättning ökade med 77% till 299 (169) mkr. Resultat på EBITDA-nivå ökade med 3,4 mkr till 4,3 (0,9) mkr.

– New Waves tidigare prognos om ökat resultat och omsättning för 2006 kvarstår.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 0708-99 80 50, 0303-24 65 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice verkställande direktör Göran Härstedt
Telefon: 0708-99 80 17, 0303-24 65 02
E-post: goran.harstedt@nwg.se

Finanschef Krister Magnusson
Telefon: 0708-99 80 21, 0303-24 65 11
E-post: krister.magnusson@nwg.se