Nilörngruppen AB

Delårsrapport för Nilörngruppen AB Q1

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:03 CEST


Perioden januari - mars

 • Orderingången ökade med 15 % till 90 (79) MSEK
 • Omsättningen ökade med 9 % till 71 (65) MSEK
 • Övriga rörelseintäkter ökade till 4,0 (0,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,0 (-0,5) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till -1,4 (-0,7) %
 • Rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till -4,2 (-0,8) MSEK
 • Rörelsemarginalen, exklusive poster av engångskaraktär -5,9 (-1,2) %
 • Periodens resultat uppgick till -1,0 (-1,3) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,35 (-0,48) SEK

Övriga viktiga händelser under perioden
 • Stefan Tingsström lämnade som VD och koncernchef och Claes af Wetterstedt tillträdde som tf VD och koncernchef
 • Namnbandsverksamheten i Nilorn Belgium B.V såldes
 • Verksamheten i Nilörn Produktion såldes
 • Traction Branding AB lämnade ett erbjudande om att förvärva aktier i Nilörn för 29 kronor per aktie
• Nilörngruppens styrelse utvärderar Tractions offentliga erbjudande