H&M Hennes & Mauritz AB

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 08:36 CEST

· H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent.

· Resultatet efter finansiella poster blev MSEK 6.335 (5.225), en
ökning med 21 procent.

· Koncernens vinst efter skatt uppgick till MSEK 4.118 (3.396),
motsvarande SEK 4:98 per aktie (4:10).

· Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till MSEK 13.209,
en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Med jämförbara
valutakurser var ökningen 7 procent.

· Bruttomarginalen uppgick under tredje kvartalet till 55,6 procent
(54,0 procent)

· Rörelsemarginalen blev 17,8 procent (16,7 procent) den högsta
marginal koncernen uppnått under ett tredje kvartal.

· Tredje kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till
MSEK 2.079 (1.906), en ökning med 9 procent.

· Höstkollektionerna väl mottagna.


Kontaktpersoner:
Carl-Henric Enhörning, IR-ansvarig 08-796 54 10
Leif Persson, finanschef 08-796 13 00
Rolf Eriksen, VD 08-796 52 33