Nordnet Sverige

Delårsrapport för Nordnet

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 09:13 CEST

Delårsrapport januari – juni 2004
Förvärv av Stocknet stärker Nordnets marknadsledande position i Norden samt tillför Tyskland som ny marknad

Resultatutveckling

Resultatet efter skatt steg till 45,0 (3,2) mkr
Resultatet efter skatt per aktie förbättrades till 0,29 (0,02) kr
Intäkterna ökade med 79 % till 146,6 (82,1) mkr
Kostnaderna (ex. goodwillavskrivn.) ökade med 11% till –76,2 (-68,9) mkr
Resultatet före goodwillavskrivningar och skatt förbättrades med till 70,4 (13,2) mkr
Resultatet före skatt förbättrades till 64,2 (6,4) mkr
Det operativa kassaflödet från rörelsen uppgick till 74,2 (6,6) mkr
Det operativa kassaflödet från rörelsen per aktie uppgick till 0,48 (0,04) kr
Verksamhetsutveckling

Avtal om förvärv av den norska Internetmäklaren Stocknet
Antal avslut per handelsdag uppgick under halvårsperioden till 12.878 (5.753) varav under första kvartalet till 16.141 (5.572) och under andra kvartalet till 9.398 (5.943)
Antal aktiva depåer jämfört med föregående år ökade med 19% till 70 000 (58 800)
Det samlade depåvärdet jämfört med föregående år ökade med 92% till 14,8 (7,7) mdr kr
Inlåningen inklusive klientmedel jämfört med föregående år ökade med 29% till 1.998 (1.543) mkr
Utlåningen jämfört med föregående år ökade med 219% till 1.041,3 (326,6) mkr
För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, tel. 08-506 33030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se

Nordnet AB (publ)
Organisationsnummer 556249-1687
Box 14077
167 14 Bromma