Västra Götalandsregionen

Delårsrapport för NU-sjukvården

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 08:58 CEST

Vid slutet av det första kvartalet ser det ut som att alla kliniker kommer att klara sina åtaganden enligt vårdöverenskommelsen.

Resultat
Produktionstakten har varit fortsatt hög under de första månaderna och resultatet för kvartalet är +1,7 mkr. Budgeterat resultat för perioden är +3,6 mkr. Intäkterna ligger 8 mkr över budget och kostnaderna ligger 7 mkr över budget. Kostnaderna beror främst på den höga produktionen. På grund av en kommande tilläggsbeställning har produktionen av inomregional vård ökat med 10 mkr jämfört med budget.

Vårdgaranti
Framöver förväntas NU-sjukvården ta fullt ansvar för att klara vårdgarantin inom fyra områden med en tilläggsbeställning värd 35,5 mkr. Detta kommer att gälla områdena ortopedi, urologi, hud och allmän kirurgi.

Sjukfrånvaro och jämställda löner
Sjukfrånvaron bland anställda i NU-sjukvården har minskat med en halv dag per anställd mellan mars 2005 och mars 2006. Arbetet med att minska sjukfrånvaron samt att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter. Under 2005 minskade skillnaden mellan mäns och kvinnors löner i NU-sjukvården och nu har kvinnorna 70.87% av männens löner. Målet för i år är att skillnaden mellan mäns och kvinnors medellön ska minska med en procentenhet.

Mer planerad vård
I NU-sjukvården pågår förberedelser för att starta ”24-timmarsvård” på Uddevalla sjukhus. Med 24-timmarsvård menas i korthet att man utökar den dagkirurgiska verksamheten tidsmässigt, för att på så sätt kunna hinna med fler patienter. Detta är ett led i att kunna ge mer vård för pengarna och att kunna öka den planerade vården på Uddevalla sjukhus.

Pågående i organisationen
Utredningen av de administrativa funktionerna i NU-sjukvården fortsätter enligt plan samt arbetet med att bemanna ledningsstaben för att få en fulltalig ledningsfunktion.

----------------------------------------------------------------------
Läkares bisysslor redovisade
En kartläggning av NU-sjukvårdens läkares bisysslor har gjorts, det vill säga vilka uppdrag de eventuellt kan ha vid sidan om sin anställning i NU-sjukvården. Anledningen är att man vill se om något uppdrag kan vara förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerar med NU-sjukvårdens verksamhet. Ingen av bisysslorna anses vara det enligt NU-sjukvårdens chefläkare.

-----------------------------------------------------------------------
Digitaliserad röntgen - lägesrapport
I juni 2003 beslutade styrelsen för NU-sjukvården om att projektet ”Digi-NU” skulle genomföras. Digi-NU innebär digitalisering av radiologin inom hela NU-sjukvården. Nu har en komplicerad digitaliseringsprocess genomförts och i och med det har de analoga bilderna nu nästan helt ersatts av de papperslösa digitala bilderna. Styrelsen för NU-sjukvården fick av den anledningen en genomgång om hur projektet gått, vad det inneburit och vad som nu pågår.

Eva Wallström, NÄL och Patrick Eriksson, Uddevalla sjukhus verksamhetschefer för radiologen i NU-sjukvården samt Tobias Nylander, röntgenläkare i NU-sjukvården, redogjorde för vad projektet och den nya digitala tekniken har inneburit. Digi-NU höll både den beräknade tidplanen och kostnadsramen. Resultatet är större diagnostiska möjligheter, bättre samverkan mellan klinikerna och bättre arbetsmiljö för personalen. Det har också inneburit sparad tid, eftersom skickandet av analoga bilder nu har ersatts av de ständigt tillgängliga digitala bilderna.

Nu fortsätter arbetet bland annat med remiss- och svarshanteringen, rutiner och flöden och anslutningen till det regionala bildarkivet. Grunden finns nu för att framöver fortsätta utveckla radiologiska metoder och nya samverkansformer.


Kontaktperson: Per Olov Blom, ordförande styrelsen för NU-sjukvården, tfn 0708-94 68 91
Sten Axelsson, NU-direktör, tfn 0520 – 47 83 93