OEM International AB

Delårsrapport för OEM International

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 14:22 CEST

januari – september 2010

TREDJE KVARTALET 2010

  • Orderingången ökade med 26 % till 338 MSEK (269)
  • Nettoomsättningen ökade med 25 % till 345 MSEK (276)
  • Resultat före skatt ökade till 38 MSEK (20)
  • Förvärv av All Motion Technology AB

JANUARI - SEPTEMBER 2010

  • Orderingången ökade med 22 % till 1 078 MSEK (880)
  • Nettoomsättningen ökade med 12 % till 1 038 MSEK (924)
  • Resultat före skatt ökade med 88 % till 101 MSEK (53)
  • Resultat efter skatt ökade med 93 % till 72 MSEK (38)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,13 kr (1,65)
  • Verksamheten inom division Production Technology avyttrad

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 elle ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 21 rörelsedrivande enheter i 13 länder.