Panaxia Security AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PANAXIA SECURITY AB (PUBL) 1 JANUARI 2007- 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:23 CEST

(NGM: PAXA)


· Intäkterna uppgick till 175,1 MSEK (83,5).
· Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 MSEK (0,6).
· Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,01).
· Rörelseresultatet uppgick till 11,5 MSEK (4,0).
· Medelantalet anställda ökade till 336 (172).
· Nya kundavtal har tecknats under första halvåret till ett värde av 79 MSEK.
· Panaxia fortsätter att stärka sin position inom banksektorn avseende värdetransporter.
· Dotterbolaget PanAlarm AB knoppas av och börsnoteras.
· Panaxia klarar de nya myndighetskraven på värdetransportmarknaden.- Vi är väldigt nöjda med att vi kan visa upp en fortsatt stark tillväxt under god lönsamhet säger Thomas Gravius, vd för Panaxia Security. Detta i en tid då det råder turbulens på värdetransportmarknaden bl a beroende på de nya myndighetskraven.

Stockholm den 16 augusti 2007
Panaxia Security AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Thomas Gravius, VD, tel 08-25 50 30, thomas.gravius@panaxia.se.
Göran Lundmark, CFO, tel 070-604 63 10, goran.lundmark@panaxia.se

Fakta om Panaxia Security
Panaxia Security, som grundades 1993, erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering, säkerhetstransporter och övervakning. Värdetransportuppdragen utförs alltid med säkerhetsutrustning som är godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). Panaxia Security arbetar med bank-, post-, företags- och handelskunder samt kommuner och landsting i hela Sverige. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity. För mer information se www.panaxia.se