Softronic AB

Delårsrapport för perioden 1 jan - 30 sep 2003

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 10:51 CET

JANUARI TILL SEPTEMBER
Omsättningen uppgick till 174 Mkr
(204 Mkr)
Resultat före skatt förbättrades med
7,8 Mkr till -13,3 Mkr (-21,1 Mkr)
Resultat efter skatt uppgick till
-12,2 Mkr (-17,7 Mkr) och resultat per aktie uppgick till -0,26 kr (-0,38 kr)
Medeltal anställda uppgick till 263 (318)
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 22,5 Mkr till 6,7 Mkr (-15,8 Mkr)
Det totala likviditetsutrymmet uppgick 2003-09-30 till 57,4 Mkr
Soliditeten uppgick till 65%


TREDJE KVARTALET
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr
Omsättningen uppgick till 47,2 Mkr
(60,0 Mkr)
Resultat före skatt uppgick till -14,6 Mkr
(-3,8 Mkr)
Kostnad för uppsagd personal uppgick till 6 Mkr, nedskrivning av goodwill till 5,5 Mkr
Resultat efter skatt uppgick till
-12,8 Mkr (-3,2 Mkr) och resultat per
aktie uppgick till -0,27 kr (-0,07 kr)