Enea

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 09:25 CEST

·Periodens nettoomsättning var 268 (368) mkr, vilket är en minskning med 27% från förra året.

·Resultatet efter skatt blev -33 (-77 ) mkr, vilket är en förbättring med 44 mkr.

·Resultat per aktie blev -0:18 ( -0:43) kr.

·Tack vare ett aktivt åtgärdsprogram visar konsultverksamheten ett positivt rörelseresultat under första halvåret.

·Koncernens rörelsekostnader minskade under andra kvartalet med 39% jämfört med andra kvartalet i fjol, motsvarande 99 mkr, till 150mkr.

·Koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster förbättrades under andra kvartalet med 33 mkr jämfört med andra kvartalet i fjol, till -11,0 (-43,9) mkr.

·Efter periodens utgång har Eneas nyemission fulltecknats, vilket tillför koncernen cirka 81 mkr efter emissionskostnader.

För mer information, kontakta:
Ola Berglund CEO, Enea Data, 08-507 140 00 ola.berglund@enea.se
Gunilla Spongh CFO, Enea Data, 08-507 140 00 gunilla.spongh@enea.se