Enea

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 09:23 CEST

Nettoomsättningen ökade med 16 % till 312 (268) mkr, jämfört med samma period i fjol.
Resultat efter skatt uppgick till -24 (-33) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie på -0,07 (-0,18) kr.
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -4 (-25) mkr.
Eneas renodling av verksamheten med förstärkt fokus på produktfamiljen OSE, produktnära konsultverksamheter samt relaterade kvalificerade tjänster inom teknisk systemutveckling löper enligt plan.

Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 26 % till 175 (139) mkr med ett positivt rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster på 5 (-11) mkr.
Nya och omförhandlade avtal har tecknats med bl a Alcatel, Nokia Networks, Texas Instruments samt med Ericsson, såväl inom system- som mobiltelefonprodukter.
Efter periodens utgång har ett Letter of Intent tecknats med Generic Integration AB avseende försäljning av Enea Software Solutions samt del av Enea Industri, vilka utgör en mindre del av Eneas konsultverksamhet.
För mer information, kontakta:
Johan Wall CEO, Enea AB, 08-507 140 00, johan.wall@enea.se
Gunilla Spongh CFO, Enea AB, 08-507 140 00, gunilla.spongh@enea.se
Enea AB (5566209-7146), Nytorpsvägen 5, Box 232, SE-183 23 Täby, tel: 08-507 140 00, www.enea.se