Softronic AB

Delårsrapport för perioden 1 Januari - 30 Juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:51 CEST

ANDRA KVARTALET 2007
Omsättningen ökade med 46,3 % till 79,5 Mkr (54,3 Mkr)
Rörelseresultatet ökade med 205,0 % till 11,0 Mkr (3,6 Mkr)
Rörelsemarginalen ökade till 13,9 % (6,7 %)
Finansnettot uppgick till -0,1 Mkr varav -0,5 Mkr avser orealiserad minskning av värde på aktieplacering
Resultat före skatt ökade med 557,8 % till 10,9 Mkr (1,7 Mkr)
Vinstmarginalen före skatt ökade till 13,7 % (3,1 %)
Resultat efter skatt ökade med 471,2 % till 7,8 Mkr (1,4 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,16 kr efter utspädning (0,03 kr)

JANUARI-JUNI 2007
Omsättningen ökade med 41,2 % till 155,7 Mkr (110,3 Mkr)
Rörelseresultatet ökade med 176,9 % till 24,6 Mkr (8,9 Mkr)
Rörelsemarginalen ökade till 15,8 % (8,1 %)
Finansnettot uppgick till -1,0 Mkr varav -1,6 Mkr avser orealiserad minskning av värde på aktieplacering
Resultat före skatt ökade med 148,8 % till 23,6 Mkr (9,5 Mkr)
Vinstmarginalen före skatt ökade till 15,2 % (8,6 %)
Resultat efter skatt ökade med 142,3 % till 16,9 Mkr (7,0 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,35 kr efter utspädning (0,14 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,7 Mkr (5,4 Mkr)
Totala likviditetsutrymmet uppgick 2007-06-30 till 66,5 Mkr
Soliditeten uppgick till 64 % (68 %)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER


UNDER ANDRA KVARTALET
Softronic har tecknat avtal med ett av Sveriges största fackförbund om SOA-baserade Softflow
TIDIGARE UNDER 2007
Softronic har tecknat nytt nordiskt ramavtal med SAS
Softronic har förnyat avtal med SEKOs a-kassa
Softronic har tecknat avtal om IP-telefoni med Svenska Transportarbetareförbundet
Avtal har tecknats med DnB NORs dotterbolag Vital Forsikring om leverans av ITM
Avtal har tecknats med ytterligare ett Nordiskt försäkringsbolag om leverans av ITM
Softronic har tecknat avtal med LO om IP-telefoni
Avtal med Svenska Byggnadsarbetareförbundet har förlängts


ÖVRIGT

Rapporter 2007
Delårsrapport (juli-sept), 25 oktober

Revisorernas granskning
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Upplysningar om kvartalsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00


Softronic
Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder.

Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift.

Företaget grundades 1984 och har idag cirka 270 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Estland. Softronic är noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap.