Insplanet AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:30 CEST

Andra kvartalet

> Intäkterna ökade med 33 procent till 17,6 (13,2) MSEK.
> Rörelseresultatet uppgick till 5,1 (3,3) MSEK.
> Rörelsemarginalen uppgick till 29 (25) procent.
> Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (2,4) MSEK.
> Resultat per aktie 0,33 (0,22) SEK.
> Nytecknad premievolym ökade med 39 procent till 93 (67) MSEK.
98 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.
> Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid
kvartalets utgång till 413 MSEK. Den genomsnittliga årliga
provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång.


Första halvåret

> Intäkterna ökade med 32 procent till 31,6 (24,0) MSEK.
> Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (6,3) MSEK.
> Rörelsemarginalen uppgick till 22 (26) procent.
> Resultat efter skatt uppgick till 5,1 (4,5) MSEK.
> Resultat per aktie 0,44 (0,42) SEK.
> Nytecknad premievolym ökade med 38 procent till 174 (126) MSEK.
98 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.