CellaVision AB

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni, 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:46 CEST

God försäljningsutveckling med fokus på Europa och Nordamerika


Nettoomsättningen för perioden uppgick till 34,1 MSEK (27,7), en ökning med 23%, varav andra kvartalet utgjorde 17,3 MSEK (18,6).
Rörelseresultatet för perioden blev -3,7 MSEK (-5,0) och för andra kvartalet till -2,8 MSEK (-0,3).
Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,17 SEK (-0,22).
Likvida medel uppgick till 8,8 MSEK vid delårsperiodens slut.
Bolaget noterades på First North den 28 maj.
Ett nytt dotterbolag etablerades i Kanada.
Fyra system installerades på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Den nya applikationen för kroppsvätskor förhandsvisades i USA i juli.
Johan Wennerholm har anställts som ekonomi- och finanschef.


CellaVision i korthet
(MSEK)
1 jan-30 juni 2007
1 jan-30 juni 2006
Helår 2006

Nettoomsättning 34,1 27,7 54,8
Bruttoresultat 19,8 15,4 32,0
Rörelseresultat -3,7 -5,0 -8,6
Nettoresutat -3,9 -5,2 -8,8
Kassaflöde -8,0 -0,3 -0,8


VD:s kommentar
"I och med andra kvartalet har CellaVision totalt levererat 300 system till kunder, främst i Europa och Nordamerika. Satsningen på Kanada med eget bolag har gett våra produkter stor uppmärksamhet, och antalet identifierade potentiella kunder är över förväntan. Den nya applikationen för analys av kroppsvätskor genererade dessutom stort intresse när den visades på branschmässan AACC i San Diego, USA i juli", säger Yvonne Mårtensson, VD CellaVision AB.

"Bolagets notering på First North är genomförd och mottogs väl. Med en fortsatt god tillväxt är det med tillförsikt jag ser fram emot att uppnå lönsamhet inom vår huvudverksamhet - hematologimarknaden."

Yvonne Mårtensson
VD CellaVision AB

För ytterligare information vänligen kontakta:
Yvonne Mårtensson, vd. Tel: 0708 33 77 82, e-post: yvonne.martensson@cellavision.se
Johan Wennerholm, ekonomi- och finanschef. Tel: 0708 33 81 68, e-post: johan.wennerholm@cellavision.se