Generic Sweden

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2007 GENERIC SWEDEN AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 16:22 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46305

GENERIC: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2007 GENERIC SWEDEN AB (PUBL)

(NGM:GENI)


Januari-juni 2007
· Nettoomsättningen minskade med 1 procent till 114 779 TSEK (115 820).
· Rörelseresultatet uppgick till 1 426 TSEK (4 375), och rörelsemarginalen uppgick till 1,2 procent, (3,8).
· Resultat efter skatt uppgick till 715 TSEK (1 658).
· Resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (0,15).
· Periodens kassaflöde uppgick till -5 766 TSEK (-2 797).
· Under andra kvartalet påbörjades arbetet inom de två strategiska internationella uppdrag som konsultverksamheten erhöll under första kvartalet.
· Fastnäts-SMS inom telekomverksamheten visar fortsatt tillväxt med god lönsamhet.
· Under kvartalet tecknades avtal om förvärv av det Uppsalabaserade konsultbolaget Racomna AB. Racomna AB kommer att ingå i koncernens räkenskaper fr o m augusti 2007.
· Ytterligare åtgärder inom ramen för pågående åtgärdsprogram kommer att genomföras under tredje kvartalet för att kort- och långsiktigt förbättra koncernens lönsamhet.(för tabell se bifogad fil)


VD:s kommentar:
- Lönsamheten i konsultverksamheten har under hela perioden varit för låg trots god efterfrågan. Vi kommer därför att genomföra ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i den delen både på kort och på lång sikt. Det är glädjande att Telekom-verksamheten fortsätter att gå bra och utvecklas. Kundstocken i Minicall-verksamheten stabiliseras och de nya tjänsterna kompenserar nedgången i Minicall och fortsätter att expandera.

Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB (publ)

För ytterligare information och frågor, kontakta:
Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB, e-post: hans.nilsson@generic.se Christian Lind, Ekonomichef Generic Sweden AB,e-post christian.lind@generic.se
Tel: 08-601 38 00

Delårsrapporten finns i sin helhet på www.generic.se

Om Generic Sweden:
IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl. a. Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl.a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en unik licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic-gruppen, med 170 anställda, omsatte 219 MSEK under 2006. Bolagets aktie är sedan oktober 2006 noterad på NGM Equity, med kortnamnet GENI.

(för fullständig rapport se bifogad fil)