Enea

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:15 CEST

Förbättrade marginaler och stärkt produktportfölj

Delårsperioden
• Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 518 (470) mkr. Justerat för avyttrade enheter ökade nettoomsättningen med 28 procent.
• Resultat efter skatt förbättrades till 59 (-6) mkr. Aktivering av uppskjuten skattefordran för koncernens svenska enheter har påverkat resultatet positivit med 24 mkr.
• Resultat per aktie förbättrades till 0,16 (-0,02) kr.
• Rörelseresultatet förbättrades till 40 (-3) mkr.

Tredje kvartalet
• Nettoomsättningen uppgick till 164 (158) mkr. Detta är Eneas sjätte kvartalet i rad med omsättningstillväxt jämfört med föregående år.
• Rörelseresultatet förbättrades till 16 (10) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10 procent.
• Mjukvaruintäkterna ökade med 2 procent till 60 (59) mkr, motsvarande en andel om 36 (37) procent av koncernens nettoomsättning.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 16 (-11) mkr och kassan uppgick till 174 (95) mkr.
• Nytt kontor öppnat i Shanghai, Kina, i september.

Hela rapporten: se bifogad fil.


För mer information, vänligen kontakta:
Johan Wall, VD och koncernchef, Enea AB
+46 8 507 140 00, email: johan.wall@enea.com
Håkan Gustavson, CFO, Enea AB
+46 8 507 140 00, email: hakan.gustavson@enea.com


Om Enea
Enea är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system och avancerad teknisk systemutveckling. Vi förser våra kunder med produkter och konsulttjänster där kraven är höga på tillgänglighet och säkerhet. Våra kunder är högteknologiska företag som finns inom branscher som telekom, fordon och medicinteknik. Eneas realtidsoperativsystem OSE används i miljontals produkter över hela världen. Eneakoncernen har cirka 500 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen.

För mer information se www.enea.com.