ICA AB

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 08:53 CET

Fortsatt starkt resultat för ICA-koncernen under perioden


Nettoomsättningen under niomånadersperioden uppgick till 49 552 MSEK (48 161), en ökning med 2,9 procent.

Rörelseresultatet för niomånadersperioden ökade till 1 938 MSEK (1 342), en ökning med 44,4 procent, varav realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar om 213 MSEK (79) är inkluderade. Rörelseresultatet exklusive dessa engångsposter ökade med 36,6 procent. Resultatet efter skatt ökade till 1 574 MSEK (1 076).


Nettoresultatet för niomånadersperioden uppgick till 1 940 MSEK (1 068), en ökning med 81,6 procent. I nettoresultatet ingår en resultatpåverkan inklusive realisationsvinst från ICA Meny på 366 MSEK (–8).


För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 17 022 MSEK (16 524), en ökning med 3,0 procent.


Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till 693 MSEK (681), en ökning med 1,8 procent, varav realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar om 18 MSEK (105) är inkluderade. Rörelseresultatet exklusive dessa engångsposter ökade med 17,2 procent. Resultatet efter skatt ökade till 585 MSEK (493).


Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 943 MSEK (492), en ökning med 91,7 procent. I nettoresultatet ingår en resultatpåverkan inklusive realisationsvinst från ICA Meny på 358 MSEK.
För hela rapporten, med vd-kommentar och beskrivning av resultatutvecklingen, se bifogad pdf-fil.

För ytterligare information:

Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, tfn 08-561 502 58

ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60


Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 100 egna och handlarägda butiker i Sverige och Norge. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Etos. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger hälften av bolagen Rimi Baltic, med 200 butiker i Baltikum, och Netto Marknad med närmare 80 butiker i Sverige. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Genom aktieägaravtal har ingen av parterna bestämmande inflytande över bolaget och har därmed lika rösträtt. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät.
Mer information finns på http://www.ica.se


Klicka på bifogat dokument för att läsa pressmeddelandet.

Bilagor
061106 ICA AB kvartalsrapport Q3 2006.pdf
https://www.pirab.se/FTP/Kund9779/KundOrder246092/061106%20ICA%20AB%20kvartalsrapport%20Q3%202006.pdf