Insplanet AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 08:00 CET

Insplanet skördar fortsatta framgångar

- Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK.

- Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 9 876 (1 689) TSEK.

- Resultat efter skatt uppgick till 7 212 (1 693) TSEK.

- Resultat per aktie 0,66 (0,16) SEK.

- Nytecknad premievolym ökade med 57 procent till 193 (123) MSEK.
76 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.

- Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid
tredje kvartalets utgång till 70 400 försäkringar, med en premievolym på 222 MSEK.
Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var 10 procent vid
kvartalets utgång.

- Antalet förmedlade försäkringar ökade med 51 procent till 49 200 (32 500).

- Insplanet har förvärvat gruppavtalet Hyresgästföreningen.

- Insplanet räknar med att under 2006 utvecklas i linje med den tidigare
kommunicerade prognosen, med en omsättning om 50 750 MSEK och ett
rörelseresultat om 14 500 MSEK.

- För fullständig rapport besök www.insplanet.com


För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan Henrik Ingvarsson
VD Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ) Insplanet AB (publ)
08-510 000 04 08-510 000 36
0708-350224 0708-307181
daniel.soussan@insplanet.com henrik.ingvarsson@insplanet.com


Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom
konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med
en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt
försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1.000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa mer än 460 000 kunder.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm
www.insplanet.com