NCC AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:33 CET

· Nettoomsättningen ökade till 37 948 (33 767) MSEK

· Resultat efter finansiella poster förbättrades till 1 529 (1 192) MSEK

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 120 (858) MSEK

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 10,31 (7,83) SEK

Vid frågor angående delårsrapporten kontakta
Ekonomidirektör Ann-Sofie Danielsson, tel. +46 (0)8-585 517 17, +46 (0)70-674 07
20
Informationsdirektör Annica Gerentz, tel. +46 (0)8-585 522 04, +46 (0)70-398 42
09


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade
år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.