NCC AB

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 10:13 CET

Orderingången ökade till 40 788 (32 123) MSEK

Nettoomsättningen minskade till 34 082 (40 061) MSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 207 (1 441) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 937 (1 176) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 8,61 (10,83) SEK

Vid frågor angående delårsrapporten kontakta

Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson, tel.
+46 (0)70-674 07 20.

Kommunikationsdirektör Annica Gerentz, tel.
+46 (0)70-398 42 09.

IR-ansvarig Johan Bergman, tel.
+46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.