Insplanet AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 08:49 CET


Positiv trend för antalet försäkringsjämförelser

Tredje kvartalet

• Intäkterna minskade med 7 procent till 19,4 (20,8) MSEK.
• Rörelseresultatet minskade med 28 procent till 4,9 (6,8) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 3,6 (5,0) MSEK.
• Resultat per aktie 0,31 (0,43) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,6 (5,9) MSEK.
• Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 382 MSEK.
• Nytecknad premievolym minskade med 12 procent och uppgick till 64 (73) MSEK.
• Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 162 600 (159 900) stycken.

Januari till september
• Intäkterna ökade med 6 procent till 61,4 (58,0) MSEK.
• Rörelseresultatet minskade med 21 procent till 13,6 (17,2) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 9,9 (12,8) MSEK.
• Resultat per aktie 0,85 (1,10) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,7 (18,7) MSEK.
• Nytecknad premievolym uppgick till 217 (211) MSEK.
• Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 463 500 (484 100) stycken.


Den fullständiga rapporten kan laddas ned från www.insplanet.se. Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För mer information kontakta:
Daniel Soussan, VD Insplanet. Tel 0708 350224. daniel.soussan@insplanet.se

Henrik Ingvarsson, CFO, vVD Insplanet. Tel 0708 307181. henrik.ingvarsson@insplanet.se

Om Insplanet
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver försäkringsförmedlingen driver bolaget en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ), Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34, Box 26 000, SE-100 41 Stockholm
Tel: 08-510 000 00, Fax: 08-660 14 38
www.insplanet.se