Insplanet AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 08:41 CET

Fortsatt stark utveckling

Tredje kvartalet

 • Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1 (4,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,6 (3,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,40 (0,31) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 (7,6) MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 23 procent och uppgick till 79 (64) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 211 500 (162 600) stycken.
 • Stark tillväxt inom förmedling av privatlån.

Januari till september

 • Intäkterna ökade med 12 procent till 68,5 (61,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 16,5 (13,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,3 (9,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,06 (0,85) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,8 (13,7) MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 4 procent och uppgick till 225 (217) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 572 300 (463 500) stycken.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Den fullständiga rapporten kan laddas ned från bolagets hemsida eller här.

r mer information kontakta:
Rickard Wilton, VD Insplanet, 0703-056232.

Henrik Ingvarsson, CFO vVD Insplanet, 0708-307181.

Insplanet – vi sänker tråkutgifterna
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ), Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-510 000 00
www.insplanet.com