NCC AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:36 CEST

• Nettoomsättningen ökade till 9 965 (8 346) MSEK

• Resultat efter finansiella poster förbättrades till -82 (-134) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -58 (-96) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,48 (-0,87) SEK

Vid frågor angående delårsrapporten kontakta
Ekonomidirektör Ann-Sofie Danielsson, tel. +46 (0)8-585 517 17, +46 (0)70-674 07 20
Informationsdirektör Annica Gerentz, tel. +46 (0)8-585 522 04, +46 (0)70-398 42 09Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.


Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/84/C5/wkr0010.pdf

PDF