Enea

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:09 CEST

Fortsatt breddning av produktportföljen

Första kvartalet
• Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 187 (174) mkr
• Mjukvaruintäkterna ökade med 12 procent till 64 (58) mkr
• Konsult- och övriga intäkter ökade med 5 procent till 123 (117) mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 12 (17) mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,05) kr
• Rörelseresultatet uppgick till 16 (16) mkr och rörelsemarginalen till 9 (10) procent
• Mjukvarorna NASP och LINX samt ett försäljningssamarbete med MontaVista rörande Linux lanserades

Se hela rapporten i bifogad pdf-fil.
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/84/6D/wkr0001.pdf

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Wall, VD och koncernchef, Enea AB
+46 8 507 140 00, johan.wall@enea.com
Håkan Gustavson, CFO, Enea AB
+46 8 507 140 00, hakan.gustavson@enea.com


Om Enea
Enea är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system, middleware, utvecklingsverktyg, databasteknologi och konsulttjänster för avancerade system med krav på hög tillgänglighet. Våra kunder är verksamma bl.a. inom telekommunikation, mobiltelefoni, medicinteknik och fordonsteknik/infotainment. Eneas framgångsrika operativsystem OSE finns i ungefär hälften av världens 3G mobiltelefoner och basstationer. Enea har cirka 500 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen.

För mer information se www.enea.com