Morphic Technologies

Delårsrapport för perioden 20030501-20030731

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 16:26 CEST

Viktiga händelser Under perioden

Morphic medverkade vid den internationella trådmässan Interwire 2003 i Atlanta. I montern demonstrerades tre olika maskiner för höghastighetskapning. Genombrottsorder på komplett maskinsystem för kapning av höghållfast stång tecknades i maj till ett värde av 4 miljoner SEK. Köpare är Eaton Corporation och leverans sker i december 2003 till USA. Ett maskinsystem för riktning och kapning av tråd levererades till kund i USA i samband med Interwire 2003. Under perioden har bolaget beviljats två patent av Patent- och Registreringsverket. Viktiga händelser efter periodens slut

I september köpte det amerikanska maskinföretaget National Machinery LLC en exklusiv licens avseende Morphics kapmaskiner. I samband med att Morphics samarbetspartner PCC FELM köptes upp av sin konkurrent Rockford Manufacturing Group (RMG) har parterna enats om att säga upp samarbetsavtalet. Ytterligare ett patent har beviljats efter periodens slut.