Nordic Growth Market NGM AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 – 2007-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 16:44 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46455

NGM HOLDING: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 – 2007-06-30

Sammandrag
* Nettoomsättningen ökade med 10 % mot föregående år till 10,9 MSEK (9,9) under andra kvartalet. För hela första halvåret uppgick nettoomsättningen till 23,0 MSEK (20,2), en ökning med 14 %.
* Resultat efter skatt för det första halvåret uppgick till 2,3 MSEK (4,4).
* Resultat per aktie under årets första sex månader uppgick till 0,04 SEK (0,07).


Väsentliga händelser
* Start av Nordic MTF i Sverige och uppbyggnad av Nordic MTF Oslo i Norge.
* Totalt 10 nya bolag listade samt ett bolag som flyttat från Nordic MTF till en börsnotering på NGM Equity.
* NDX störst inom warranter och certifikat i Norden.
* UBS ny emittent på NDX.
* Peter Crona, tidigare SHB, ny styrelseledamot.
* Anpassning av affärsområde NG News med anledning av det nya öppenhetsdirektivet.


VD har ordet
NGM står inför en historisk börshöst. De investeringar som gjorts under innevarande period i samband med uppbyggnaden av infrastrukturen, gör att NGM börsen står kraftfullt rustat inför det nya MiFID direktivet som öppnar helt nya förutsättningar för NGM att konkurrera med de riktigt stora börserna i Norden och Europa. Uppgraderingarna av handelssystemet Freeway, gör att NGM kan hantera stora handelsvolymer i både aktiehandeln och derivathandeln. Med hög kvalitet och hög servicegrad och med en attraktiv prissättning har NGM:s derivatbörs, NDX, sedan starten för ca fyra år sedan blivit Nordens största handelsplats för warrant- och certifikathandeln.

NGM:s nyhetsdistribution växer kontinuerligt och det nya affärsområdet, Teknik, som lanseras under hösten, gör NGM till en självständig leverantör av en komplett börsplattform. Kommande period kommer NGM börsen att etablera sig i både Finland och Norge och så småningom även i Danmark. I och med detta kommer NGM att bredda sin intäktsbas och bli mindre känslig för lokala avvikelser.

NGM Börsen fortsätter att utmana den nordiska börsmarknaden som ett seriöst och kvalitativt alternativ.


Ulf Cederin
VD


(För fullständig rapport se bifogad fil)

NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.