Precise Biometrics AB

Delårsrapport för perioden januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 09:14 CEST

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till MSEK 8,8 (7,3) och för andra kvartalet MSEK 2,9 (2,3).

Resultatet för delårsperioden uppgick till MSEK -28,7 (-36,3) och för andra kvartalet MSEK -15,0 (-18,9).

Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till SEK -2,42 (-9,17) och för andra kvartalet SEK -1,27 (-4,78).

Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till MSEK 38,0. Under andra kvartalet genomförde Precise Biometrics en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen övertecknades och tillförde bolaget MSEK 40,4 före emissionskostnader.

Bolaget har genomfört ett åtgärdsprogram med syfte att minska de löpande omkostnaderna med ytterligare cirka 15 procent utöver tidigare genomfört åtgärdsprogram. Programmet beräknas få full effekt under fjärde kvartalet 2003.

Precise Biometrics har utökat samarbetet med Schlumberger, kring integrationen av Precise Match-on-Card(TM), på Schlumbergers smartkort. Avtalet har utvidgats till att också omfatta licensiering av Precise Biometrics programvara Precise BioMatch(TM) .

Bolaget har tecknat ett avtal med RSA Security, som innebär att RSA kommer att integrera Precise BioMatch(TM), i sin programvara RSA SecurID® Passage, och i hårdvaran RSA SecurID® USB Token.


Händelser efter delårsperiodens slut:

Bolaget fick en order avseende fingeravtrycksläsare från Stockholm Stads skolor. Läsarna kommer att ingå i en fast installation på Tensta Gymnasium samt på ett flertal grundskolor inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Ordervärdet för Precise Biometrics uppgår till ca SEK 500 000.

###

Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


2. Kvartal 2003

För ytterligare information kontakta:
Christer Bergman, Koncernchef och VD, Precise Biometrics AB
Telefon: 046-31 11 26, 0730-35 67 26. E-post: christer.bergman@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB, Scheelevägen 19 C, 223 70 Lund. Telefon: 046-31 11 00

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering genom fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A).
Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/