Modul 1 Data AB

Delårsrapport för perioden januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 16:04 CEST

· Omsättningen uppgick till 117,6 (161,5) Mkr

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -14,5 (-12,3)
Mkr och resultatet efter skatt till -19,3 Mkr (-9,5)

· Resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,47) kr

· Fortsatt omstrukturering av verksamheten möjliggör 5%
vinstmarginal i fjärde kvartalet

· Förvärvet av Adacra förstärker kompetensen inom finanssektorn

För ytterligare information kontakta:
Verkställande direktör Christer Bergquist, tel. 08-568 411 00 eller 070-311 01 00, christer.bergquist@modul1.se Ekonomidirektör Johan Wedin, tel. 08-568 412 44 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se

Hemsida: www.modul1.se