StrongPoint Sverige

Delårsrapport för perioden januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 09:24 CEST

Förbättrat resultat under andra kvartalet och positivt kassaflöde för perioden jan-juni

Nettoomsättningen för årets första sex månader uppgick till 28,0 (64,5) mkr.
Rörelseresultat -14,1 (6,8) mkr.
Resultat efter skatt -9,9 (4,8) mkr.
Resultat per aktie efter skatt -28 (13) öre.
Positivt kassaflöde 1,4 (0,0) mkr.
I samband med ordinarie bolagsstämma utsågs ny styrelse och ledning.
Organisationen har under andra kvartalet marknadsanpassats och kostnaderna har reducerats.
Leveransavtal om 165 mkr tecknades i juni med NorgesGruppen.
Under andra kvartalet tecknades ett ramavtal med Apoteket och efter periodens utgång med OKQ8.