Mandator AB

Delårsrapport för perioden januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2003 13:01 CEST

* Väsentligt förbättrat resultat.
- Omsättningen under det andra kvartalet: 112 (199) Mkr
- Bruttoresultatet (EBITA) andra kvartalet: -7 (-41) Mkr
- Nedskrivning av goodwill belastar resultatet med 18 (0) Mkr
- Resultat efter skatt andra kvartalet: -32 (-79) Mkr
* Åtgärder har gett god effekt inom alla områden.
- Jämfört med andra kvartalet föregående år har:
- Omsättning per anställd ökat med 10%
- Beläggningsgraden ökat med tre procentenheter till 66%
- Moderbolagskostnaderna halverats
* Mandators långsiktiga positionering som specialiserad, affärsmässig och kostnadseffektiv IT-konsult fortskrider.
- Strategiska outsourcingavtal för Mandators offshore-verksamhet i Baltikum
- Förnyade avtal med bland andra Volvo, Ericsson, Pliktverket och Göteborgs Stad
- Nya viktiga orders inom projektstyrning för det egenutvecklade konceptet CENIT
* Nyemission genomförs i syfte att skapa en stabil kapitalbas, förstärka likviditeten och en ökad satsning på lönsam specialisering inom tillväxtområden.