Fingerprint Cards AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:25 CEST

För rapportperioden noteras:

· Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden uppgick till 10,7 Mkr (4,8) och för andra kvartalet till 5,6 Mkr (3,0).

· Finansnettot för delårsperioden blev 0,8 Mkr (0,0) och för andra kvartalet 0,3 Mkr (0,0).

· Resultatet för delårsperioden uppgick till - 12,1 Mkr (- 9,1) och för andra kvartalet till
- 6,7 Mkr (-5,0).

· Resultatet per aktie den 30 juni uppgick till - 1,00 Kr (- 0,97).

· Likvida medel per 30 juni uppgick till 51 Mkr (22,9).Väsentliga händelser under andra kvartalet:

· Ytterligare en delleverans till Secure Design KK.

· Distributörsavtal tecknat för Tyskland, Schweiz och Österrike.

· Ordervärdet per 30 juni var 36,5 Mkr.

För ytterligare information kontaktas:
Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
031-607820, investrel@fingerprint.se
Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg
www.fingerprint.se

Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se