Elverket Vallentuna AB

Delårsrapport för perioden januari - juni 2007 -Fortsatt resultatökning i Elverket!

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:01 CEST

(Aktietorget: ELV)

Sammandrag för koncernen

· Elverkets nettoomsättning under tiden januari - juni 2007 uppgår till 145 280 tkr (173 293 tkr)
· Rörelseresultatet för perioden uppgår till 13 798 tkr (4 975 tkr)
· Resultat före skatt uppgår till 13 301 tkr (6 120tkr) och efter skatt till 9 570 tkr (4 406 tkr)
· Resultat per aktie utgör för perioden 1,48 kr (0,68 kr)

Intäkter och resultat

År 2007 har resultatmässigt börjat bra för Elverket. Rörelseresultatet visar fortsatt tillväxt under andra kvartalet och uppgår för perioden till 13 798 tkr att jämföra med 4 975 tkr motsvarande period 2006.

Den milda inledningen på året har medfört en lägre elförbrukning både för nätdistribution och elhandel. Inom elhandeln har försäljningspriserna varit mycket lägre än föregående år samtidigt som antalet kunder har varit något färre. Nettoomsättningen minskade därför med 16 % från 173 293 tkr under januari - juni 2006 till 145 280 tkr jämfört med samma period 2007. Den minskade omsättningen har kompenserats av lägre inköpspriser som i kombination med aktiv prissättning, nya produkter och rätt positionering i prissäkringsportföljen har säkerställt rörelsemarginalen och rörelseresultatet.

Inom elhandeln har 2007 börjat positivt med ett stort inflöde av kunder under första kvartalet. Under andra kvartalet har tillväxten mattats av på grund av kraftigt ökad priskonkurrens. Antalet nya kunder har sedan årsskiftet ökat med 14% och uppgår till cirka 41 000 st per 30 juni. En tendens till ökad aktivitet hos kunderna vad det gäller benägenheten att byta leverantör har kunnat noteras.

Nätverksamheten växer kontinuerligt. Antalet nya anslutningar under perioden är 167 st. Antal nätkunder uppgår i kvartalet till 12 924 st (12 691 st). Distribuerad energimängd har på grund av det milda vädret minskat något jämfört med motsvarande period 2006.
Bredbandsmarknaden i Vallentuna kommun fortsätter växa om än i långsam takt.

Resultat före skatt uppgår till 13 301 tkr (6 120 tkr) och efter skatt till 9 570 tkr
(4 406 tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 9,5 % (2,9 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 9,6 % (3,6 %). Soliditeten uppgår till 65 % (64 %).Läs hela delårsrapporten på Elverkets hemsida www.elverket.se

För ytterligare information kontakta
Jonas Borgardt
VD och koncernchef
Elverket Vallentuna AB
Telefon 08-511 866 07, Mobil 0708-44 45 50
E-post: jonas.borgardt@elverket.se

Kort om Elverket Vallentuna AB
Elverket Vallentuna AB är ett av landets snabbast växande elbolag och blev 2006 utsett till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. På den fria elmarknaden säljer bolaget el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Runt om i landet finns Elverkets drygt 41 000 kunder. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 92 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002. Företaget har 33 medarbetare och omsatte 303 Mkr år 2006.