Rederi AB Transatlantic

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 14:15 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42861

TRANSATLANTIC: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2006

Fortsatt goda utsikter

· För jämförbara enheter redovisades ett något sämre resultat än föregående år, dock ett bättre resultat än föregående kvartal.

· Offshoremarknaden var fortsatt stark och ett bra resultat redovisades i division Isbrytning/Offshore.

· Atlanttrafikens resultat påverkades av förlängningarna av de sk Finnfartygen samt av ökande men alltjämt otillfredsställande östgående volymer. Resultatet blev något sämre än föregående år men klart bättre än det fjärde kvartalet 2005.

· Europatrafikens resultat förbättrades något jämfört med föregående år.

· Inom Europatrafiken etablerades TransLumi Line för transport av översjöcontainers från Östersjönområdet vilket väntas ha en positiv påverkan på koncernresultatet från och med 2007.

· Koncernens operativa resultat för helåret 2006 väntas för jämförbara enheter förbättras jämfört med utfallet 2005.


Nettoomsättning MSEK 510 (5461)
Operativt resultat före skatt MSEK 18 (231)
Resultat före skatt MSEK 14 (83 2) - SEK/aktie 0,40 (3,20 2)
Resultat efter aktuell skatt MSEK 14 (832) - SEK/aktie 0,50 (3,20 2)
Resultat efter full skatt MSEK 14 (79 2) - SEK/aktie 0,50 (3,00 2)

Eget kapital den 31 mars 2006 uppgick till 37,40 SEK/aktie
(36,80 vid utgången av 2005)
Soliditeten var vid delårsrapportens utgång 41 % (40 % per 2005-12-31).


(För fullständig rapport se bifogad fil)Om du vill avsluta din prenumeration, med