Samhall

Delårsrapport för perioden januari-mars 2006: Positivt resultat för Samhall första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:39 CEST

• Nettoomsättningen inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 1 805 (1 888) Mkr, varav fakturering till 735 (777) Mkr.

• Rörelseresultatet uppgick till 32 (–1) Mkr. Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 41 (6) Mkr.

• Antalet övergångar för anställda med funktionshinder, till anställning hos annan arbetsgivare, uppgick till 258 (259) personer, vilket i rullande 12-månadersvärden motsvarade 5,3 (4,9) procent. Enligt avtalet med staten skall antalet övergångar för helåret 2006 uppgå till lägst 5 procent.

• Antalet arbetade timmar uppgick till 6,5 (6,7) miljoner. Enligt avtalet med staten skall antalet arbetade timmar för helåret 2006 uppgå till minst 24,4 miljoner.

• Rekryteringar från prioriterade grupper (psykiskt sjuka, utvecklingsstörda och personer med mer än ett funktionshinder) uppgick till 31 (20) procent. Enligt avtalet med staten skall rekrytering från prioriterade grupper under helåret 2006 uppgå till minst lika stor andel som under år 2005, det vill säga 43 procent.

Kommentar från Birgitta Böhlin, verkställande direktör
”Vi kan konstatera att den omställningsprocess som Samhall har genomgått under de senaste åren börjar ge effekt. Vi har lyckats med att bredda erbjudandet till våra kunder i syfte att skapa utvecklande arbeten för våra medarbetare. Vi har också lyckats väl med att anpassa vår verksamhet till den minskning av antalet medarbetare som beslutats av staten. Under det första kvartalet 2006 kunde Samhall visa upp en resultatmässig förbättring och det är tydligt att omställningen nu har stärkt Samhalls förutsättningar att erbjuda utveckling genom arbete för personer med funktionshinder. Samhall kommer fortlöpande att genomföra strukturförändringar för att anpassa företaget till en ständigt föränderlig omvärld.”


Delårsrapporten kan laddas ned i sin helhet på Samhalls hemsida www.samhall.se

För ytterligare information kontakta:
Birgitta Böhlin, VD och Koncernchef
Tel: 08-553 411 02
E-post: birgitta.bohlin@samhall.se

Anna-Karin Hedlund, Kommunikationsdirektör
Tel: 08-553 411 28, Mobil: 070-287 85 20
E-post: anna-karin.hedlund@samhall.se

Samhalls verksamhetsidé är att producera varor och tjänster och därigenom skapa meningsfullt och utvecklande arbete för personer med funktionshinder. Med 22 000 medarbetare på ca 250 orter är Samhall ett av landets största företag. Idag arbetar 55 procent av medarbetarna inom tjänsteverksamhet. Samhall sålde 2005 varor och tjänster för nära 4 miljarder kronor. Under 2005 fick cirka 1100 medarbetare ned funktionshinder ett nytt jobb utanför Samhall.