Ecovision AB

Delårsrapport för perioden januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 16:36 CET

Flera nya kunder och stärkt marknads-position för Ecovision efter förvärvet av Newmedia.

·Försäljningen under perioden uppgick till 49,1 Mkr (47,1)
·Rörelseresultatet uppgick till 7,8 Mkr (8,1)
·Resultatet efter finansnetto uppgick till 8,4 Mkr (8,4)
·Förvärvet av Newmedia har under tredje kvartalet gett Ecovision flera nya kunder
·Länsförsäkringar valde Ecovision som ny leverantör av feeder
för finansiell information
·Ecovision fick en order från Skandia-Banken gällande system och feed-leverans av finansiell information i Sverige och Norge
·Nya Ecovision ProTrader 2004 lanserades och fick ett positivt
mottagande på marknaden
·Vinst per aktie uppgick till 4,13 kr (4,13)

För ytterligare information: Paul Östling, VD,
telefon 031-683450, e-mail: paul@ecovision.se

Ecovisions hemsida: www.ecovision.se