Dometic Aktiebolag

Delårsrapport för perioden januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 15:14 CEST

· Nettoomsättningen ökade med 14,1 procent till 5 497 MSEK (4 818). Den organiska tillväxten, justerad för valutakurseffekter, uppgick till 11,6 procent
· Nettoresultatet för perioden uppgick till 249 MSEK (210), vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 10,45 SEK (8,81)
· Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 13,4 procent till 899 MSEK (793), vilket motsvarar en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar om 16,4 procent (16,5)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 411 MSEK (475)
· Refinansiering av koncernens gamla förvärvslån genomförd per den 5 augusti. Härigenom reduceras koncernens framtida räntekostnader väsentligt

Dometic är en kundorienterad, världsledande leverantör av innovativa fritidsprodukter för husvagns-, husbils- och båtindustrin. Dometic erbjuder ett komplett utbud av luftkonditioneringar, kylskåp, markiser, spisar, sanitetssystem, belysning, fönster, dörrar och annan utrustning som gör det mobila fritidslivet mer bekvämt.

Dometic tillhandahåller även kylskåp som är specialanpassade för att användas i hotellrum, på kontor och för förvaring av medicinska produkter samt vin. Dometics produkter säljs i nästan 100 länder och tillverkas i huvudsak i egna produktionsanläggningar runt om i världen. Nettoomsättningen uppgår till cirka 7.000 MSEK per år. Dometic har fler än 4.400 anställda.