Ecovision AB

Delårsrapport för perioden januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:32 CEST

Ecovisions intäkter fortsätter att öka

•Intäkterna under perioden uppgick till 54,6 Mkr (49,1)

•Rörelseresultatet uppgick till 7,5 Mkr (7,8)

•Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,6 Mkr (8,4)

•Ecovision fick order från Waymaker angående leverans av finansiell information till Waymakers nordiska IR-kunder.

• Vinst per aktie uppgick till 4,13 kr (4,13)

Verksamhetsområden
Ecovision-koncernens verksamhet är uppdelad på fyra affärsområden:
•Ecovision ProTrader är ett komplett finansiellt realtidssystem. Informationen hämtas från primärkällor såsom börser och nyhetsbyråer och bearbetas av Ecovision för att därefter distribueras via satellit, Internet och nätverk.

•Ecovision Newmedia utvecklar och driver skräddarsydda informations- och handelstjänster på Internet för banker, fondkommissionärer och media.

•Nyhetsbyrån Ticker är en nyhetsbyrå som bearbetar, producerar och distribuerar nyheter i realtid till finansmarknaden.

•Ecovision Finansanalys levererar finansiell information till media- och finansbranschen

För ytterligare information: Paul Östling, VD,
telefon 031-683450, e-mail: paul@ecovision.se
Ecovisions hemsida: www.ecovision.se