Precise Biometrics AB

Delårsrapport för perioden januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:25 CEST

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596: Delårsrapport för perioden januari - september 2005
Koncernens omsättning för delårsperioden uppgick till 36,2 Mkr (22,6) och för tredje kvartalet till 7,7 Mkr (8,1).
Resultatet för delårsperioden uppgick till -22,5 Mkr (-25,4) och för tredje kvartalet till -10,6 Mkr (-9,5).
Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,36 kr (-0,48) och för tredje kvartalet till -0,16 kr (-0,16).
Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 70,9 Mkr (52,0).
Precise Biometrics har etablerat ett dotterbolag i Storbritannien. Syftet är att stärka bolagets position på biometrimarknaden och att aktivt öka deltagandet i kommande projekt för nationella ID-kort som planeras i Europa.
Bolaget har gjort en riktad nyemission mot huvudägaren i Loqware Sweden AB, vilket innebar att bolaget förvärvade 94 procent av aktierna till ett värde motsvarande drygt 8 miljoner kronor.
Inom ramen för det incitamentsprogram som beslutades om vid bolags-stämman har Precise Biometrics ledningsgrupp förvärvat sammanlagt 1 400 000 teckningsoptioner.
Bolaget har även gjord en riktad nyemission mot internationella investerare och bolaget har tillförts 63 Mkr före emissionskostnader.


Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Delårsrapport januari - september 2005
http://hugin.info/131387/R/1017884/159624.pdf

För ytterligare information
Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 0730 35 67 26 eller +1 703 405 8255
E-post christer.bergman@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smart kort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Via dotterbolaget Fyrplus Teknik kan Precise Biometrics leverera kompletta biometriska lösningar, baserade på exempelvis fingeravtryck, ansiktsform och iris, till den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i London och Washington D.C, USA. Dotterbolaget Fyrplus Teknik har huvud-kontor i Karlstad och regionkontor i Linköping medan dotterbolaget Loqware har huvudkontor i Göteborg. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A).
Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/