HiQ International AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2005 HiQ INTERNATIONAL AB (publ),

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:05 CEST

HiQ – Specialisering och effektivitet ger 45% tillväxt och 19,6% rörelsemarginal

• Omsättningen ökar till 514,2 (354,9) Mkr, en ökning med 45 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 100,9 (39,9) Mkr, motsvarande en rörelse¬marginal på 19,6 (11,2) procent.
• Resultat före skatt ökar till 101,7 (41,4) Mkr.
• Resultat efter skatt ökar till 73,4 (29,6) Mkr.
• Vinst per aktie ökar till 1,49 (0,63) kr.
• I februari annonserade HiQ en ny order från FMV avseende utveckling av simulatorer för träning av stridspiloter för JAS 39A Gripen. Ordern uppgår till 21,1 Mkr.
• I mars annonserade HiQ ett samarbete med GTECH Corporation avseende ut¬veckling av en ny spelplattform för finländska Veikkaus. Order¬värdet uppgår till ca 160 Mkr över 3 år.
• I maj annonserade HiQ ett nytt utvecklingsuppdrag för Land Systems Hägglunds avseende simuleringsutrustning för stridsfordon.
• I augusti annonserade HiQ ett uppdrag från Siemens avseende totalprojektledning vid teknisk implementation av telefonitjänster.
• Vid ordinarie bolagsstämma beslutades om en utdelning om 1,30 kr per aktie, totalt ca 64 Mkr, som betalades ut i maj.
• En valberedning har, i enlighet med bolagsstämman beslut, bildats bestående av Jan Andersson, Thomas Ehlin, Ken Gerhardsen, Anders Ljungh samt Peter Rönström.


2005 i korthet
Marknaden för IT-konsulttjänster kännetecknas idag av god tillväxt, och HiQ fortsätter att växa under god lönsamhet. Ett företag som HiQ, med en stabil organisation, stark drivkraft och god leveranskapacitet, presterar mycket starka resultat, även i det tredje kvartalet, trots att det generellt sett anses som säsongsmässigt svagare. Under årets första nio månader visar HiQ en tillväxt på 45 procent kombinerat med en rörelsemarginal på 19,6 procent. HiQs likvida medel uppgår vid periodens slut till 101,4 Mkr.

HiQ har en tydlig position, och vårt specialiserade erbjudande efterfrågas av kunder i många branscher. Vi arbetar inom teknikintensiva branscher tillsammans med krävande kunder. Detta i kombination med en hög kvalitetsmedvetenhet och en mycket kostnadseffektiv organisation gör att vi idag är en lönsam kvalitets¬leverantör av avancerade IT-tjänster.

Under 2005 har utvecklingen varit god i samtliga dotterbolag med stark tillväxt och goda marginaler. Branscher som finans, fordon, spel & underhållning och telekom är viktiga tillväxtbranscher för HiQ som fortsätter att utvecklas väl. Vi har idag en betydande närvaro i många olika branscher, en följd av att vårt specialiserade erbjudande inom kom¬munikation, programvaruutveckling och simulering efterfrågas av marknaden.

HiQ har spetskompetens och 10 års erfarenhet av att utveckla avancerade interaktiva spelplattformar för lotterier i flera länder och har därmed en unik position inom spel- & underhållningsbranschen. Samarbets¬avtalet med amerikanska GTECH, gentemot finska spelföretaget Veikkaus, stärker HiQs erbjudande inom spel & underhållning ytterligare och skapar flera nya möjligheter i en växande och högintressant bransch.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD, tel 08-588 90 000

Annika Billberg, informationschef och ansvarig för investor relations, tel 08-588 90 015, 0704-200 103.