Paradox Entertainment

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 08:51 CET

· Rörelseresultatet var 1,7 MSEK
· Omsättningen blev 17,6 MSEK
· Nettomarginalen var -13,8%
· Resultatet per aktie var -0,06 SEK
· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 76,2%
· Kassaflödet var -14,5 MSEK, kassaflödet från den löpande verksamheten var 2 MSEK
· Den tidigare prognosen om en omsättning om 24-26 MSEK och ett resultat på 12-14 MSEK kommer inte att uppnås. Årets rörelseresultat beräknas bli en förlust på 3-5 MSEK
· Fredrik Malmberg ny vd i dotterbolaget Paradox Entertainment Inc
· Koncernövergripande kostnadsbesparingsprogram inlett med målsättningen 6-8 MSEK
· Extra bolagsstämma för att tillsätta ny styrelse begärd av aktieägare i majoritet

RESULTATET
Omsättningen för koncernen uppgick till 17,6 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1,7 MSEK. Resultatet efter finansiella poster var för perioden -2,4 MSEK där -4,1 MSEK var hänförligt till bokföringsmässiga kursförändringar i växelkursen mellan USD och SEK i relation till internlån mellan moderbolaget och dotterbolaget Paradox Entertainment Inc. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Conan
Arbetet med filmprojektet har under perioden koncentrerats till att tillsammans med Warner Bros hitta lämplig regissör och arbeta vidare med manus. Projektet har fått en ny projektledning inom WB.

I maj förlängde Paradox licensperioden till Funcom för onlinespelet Age of Conan ytterligare tio år, till 2018. Spelet, med lansering under våren 2007, fick flera utmärkelser vid maj månads E3-mässa i Los Angeles, världens främsta branschmässa för dator- och videospel och interaktiv underhållning.

Under Q3 skapade Funcom tillsammans med Dark Horse Comics en fristående Conan-serietidning som ingick i 350 000 exemplar av speltidningen GamePros septembernummer. GamePro är en av världens största speltidningar. Serietidningen var så populär att Dark Horse planerar att fortsätta med en fristående fortsättning under nästa år. Funcom meddelade också att man slutit distributions- och marknadsavtal med Eidos för spelet.

Paradox har slutit avtal med Frank Frazetta, den enligt många främste Conan-tecknaren, Avtalet avser licenshantering av Frazettas Conan-målningar. Paradox och Frazetta har ett likvärdigt partnerskap och ser tillsammans över inkommande licensbud.

"Conan: The Ultimate Guide to the World's Most Savage Barbarian" släpptes under hösten och har blivit en stor succé. Boken, publicerad av DK Publishing (Dorling Kindersley), är fylld med 350 illustrationer av Hyborias hjältar, fiender, monster och givetvis Conan själv. Författare är Roy Thomas, redaktör för Marvel-serietidningarna med Conan under 70- och 80-talen. DK Publishing har licens att publicera en andra bok i samma stil, då med fokus på Conans värld Hyboria och dess länder och folkslag.

Avtal har slutits med Nexus Editrice som våren 2007 planerar att släppa ett strategiskt brädspel med arbetsnamn The Age of Conan. Nexus är en av de ledande spelförlagen i Italien och har tidigare givit ut de storsäljande War of the Ring-spelen och nyligen det framgångsrika brädspelet Marvel Heroes.

Mutant Chronicles
Inspelningen av Mutant Chronicles, science-fictionfilmen med bland andra Thomas Jane, John Malkovich, Ron Perlman, Devon Aoki och Benno Furmann avslutade under sensommaren "principal photography" med huvudskådespelarna. Inspelningen fortsatte därefter med statistscener och modellscener. Närmare 2000 specialeffekter ska nu spelas in fram till nästa sommar. Representanter för Paradox har medverkat vid inspelningen i Storbritannien. Filmen har planerad premiär under 2008. Produktionsbolag är Pressman & Company Films. Filmens webbsida finns på http://www.mutantchroniclesthemovie.com/.

Random House har slutit avtal om att publicera en bokadaption av den kommande filmen. Författare är Matt Forbeck som tidigare bland annat skrivit böcker i Knights of the Silver Dragon-serien. Forbeck har tidigare arbetat för Paradox som bolagets redaktör för Age of Conan-serien som i slutet av november kommer ut med bok nummer tolv.

Svenska C.O.G. Games (Center of Gravity) påbörjade under det tredje kvartalet arbetet med ett MC-rollspel, som släpps under 2007.

Kull of Atlantis
Den renommerade skulptören Clay Moore har erhållit licens för att skapa en ny Kull-staty. Den kommer att finnas i två utföranden, bland annat i brons, och kommer under 2007.

Solomon Kane
Bolagets licenstagare Davis Productions meddelade att man anlitat den brittiske regissören Michael Bassett för manus och regi och beräknar filmstart under vintern.

Pinnacle Games har erhållit licens att utveckla ett brädrollspel som beräknas släppas under 2007.

Robert E. Howard
Paradox Entertainment meddelade i februari förvärvet av samtliga rättigheter till författaren Robert E Howards alla berättelser och karaktärer. Totalt rör sig köpet om över 800 berättelser. Sedan 2002 äger Paradox Entertainment Howards karaktär Conan och förvärvet samlade hela Howards produktion i samma hand.

Dark Horse Comics meddelade i juli att de under 2007 kommer ut med tre nya serietidningar, baserade på Robert E. Howards karaktärer: en ny serie med Kull of Atlantis, skräcknovellen Pigeons From Hell som fristående seriealbum, och serien Robert E. Howard's Savage Tales som presenterar ett flertal av Howards karaktärer, en i var nummer.

Paradox Studios
Paradox meddelade i april att utvecklingsarbetet för en film har påbörjats i det egna bolaget Paradox Studios.
Filmen är baserad på en av Robert E Howards många westernhistorier, "Vultures of Wahpeton".

Koncernen
I juni höll bolagets aktieägare ordinarie stämma. Jonas Byström och Ralph Mühlrad valdes in i styrelsen. På extrastämma under juli utsågs Lennart Persson från BDO till bolagets revisor.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Koncernen
Styrelsen i Paradox Entertainment Inc, Paradox Entertainments amerikanska dotterbolag, utsåg i oktober Fredrik Malmberg till ny vd (President & CEO) i bolaget. Ett omfattande arbete med bolagets rutiner för räkenskaper, budget och prognos har inletts och detta föranledde vinstvarning mot tidigare prognos. Ett besparingsprogram har inletts och nya rutiner har införts för inköp av juridiska tjänster och övriga konsultuppdrag; styrningen av kontoren i Sverige och USA ska samordnas. Målsättningen är att spara 6-8 MSEK på årsbasis.

Aktieägare som representerar 60% av rösterna i Paradox Entertainment AB begärde den 21 november extra bolagsstämma för att välja ny styrelse. Den extra bolagsstämman kommer att utlysas enligt bolagsordningen. Styrelseledamot Jonas Byström lämnade samma dag styrelsen på egen begäran.

ÖVRIG INFORMATION

Finansiell ställning och investeringar
Det beskattade egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 53,9 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 3,47 MSEK. Koncernen har under perioden investerat 28,8 MSEK i immateriella anläggningstillgångar och 0,78 MSEK i materiella anläggningstillgångar. Bolaget har haft stora konsultutgifter för juridiska skyddsåtgärder gentemot tredje part, varumärkeskydd och ekonomisk rådgivning.

Utsikter 2006
Den tidigare prognosen om en omsättning om 24-26 MSEK och ett resultat på 12-14 MSEK kommer inte att uppnås. Rörelseresultatet för 2006 bedöms nu uppgå till en förlust på 3-5 MSEK. Orsaken är bland annat att inspelningen av Conan-filmen hos Warner Bros inte har kommit igång och därmed icke-inkomna licensavgifter. En annan orsak är kraftigt ökade kostnader, bland annat för att skydda varumärken i den nya portföljen. Även andra kostnader relaterade till expansionen har ökat kraftigt under året. Den nya vdn i Paradox Entertainment Inc har inlett ett koncernövergripande besparingsprogram.

Nyckeltal per den 30 september 2006
Resultat per aktie: -0,06 SEK
Eget kapital per aktie: 1,26 SEK
Soliditet: 76,2%
Kassalikviditet: 48,2%

Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.paradox-entertainment.com.

För ytterligare information
Fredrik Malmberg
President & CEO, Paradox Entertainment Inc
Tel: +1 (323) 655-1700, Mob: +1 (310) 663-3214
E-mail: fredrik.malmberg@paradox-entertainment.com

Joakim Zetterberg
Communications/Investor Relations, Paradox Entertainment Inc
Tel: +1 (323) 655-1708, Mob: +1 (310) 623-2918
E-mail: joakim.zetterberg@paradox-entertainment.com

Paradox Entertainment AB
Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger bland annat Robert E Howards alla berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Ett annat stort varumärke är det egenutvecklade Mutant Chronicles. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1000 berättelser och karaktärer. Varumärkena exploateras i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar, dator/video/internet/mobilspel, leksaker, samlarföremål med mera. Verksamheten drivs främst genom Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Paradox Entertainment AB handlas på NGM Equity (PDXE, SE0000598054).