SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Delårsrapport för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 15:02 CEST

Koncernen SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) har ökar sin nettoomsättning med 35 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet för perioden efter finansiella poster blev 26,1 MSEK, vilket också är en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande period.

Resultatet efter skatt blev 18,5 (13,4) MSEK.

Intentionen är att bolaget ska noteras våren 2006.

Ladda ner delårsrapporten (pdf-fil):
http://www.sbc.se/cse/SbcPortal/Images/arsredov/delar/delar0508.pdf
Ladda ner pressmeddelandet (pdf-fil):
http://www.sbc.se/cse/SbcPortal/Images/arsredov/delar/pmdelar0508.pdf

Frågor besvaras av:
Ulrika Francke, VD, tel 08- 5011 5002
Ove Holmvall, vVD, tel 08-5011 5008