ScanMining AB

DELÅRSRAPPORT FÖR SCANMINING AB (PUBL) 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 14:03 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44246

SCANMINING: DELÅRSRAPPORT FÖR SCANMINING AB (PUBL) 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

(För tabell se bifogad fil)

· Blaikenverket är i produktion sedan augusti.

· Under delårsperioden uppnåddes en guldproduktion i Pahtavaara på 795 kg, 25 560 Oz (747 kg, 24 030 Oz) guld varav 284 kg, 9 120 Oz (207 kg, 6 550 Oz) under tredje kvartalet.

· Tredje kvartalet var koncernens nettoomsättning 43 938 tkr (19 552 tkr).
Resultatet efter skatt -18 224 tkr (-6 527 tkr) och resultatet per aktie -0,17 kr (-0,06 kr)

· Bolaget har under delårsperioden beslutat att genomföra en nyemission om ca 105 miljoner
kronor. Nyemissionen med sista teckningsdag den 9 november övertecknades med 34 procent.(För fullständig rapport se bifogad fil)