Scirocco AB

Delårsrapport för Scirocco AB (publ) perioden 2007-01-01 till 2007-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 11:01 CEST

(Aktietorget: SCIR B)

- Bolagets andra order i USA
- Generalagent i Kina och fler återförsäljare i Europa
- Ny hemsida, ny dokumentation och annan säljstödjande verksamhet
- Kompatibilitet med streckkodsläsare
- Streckkod för extrema miljöer
- Utökade prestanda och breddat produktprogram
- Ackumulerad försäljning: 250 KSEK (105)
- Ackumulerat resultat: -2 828 KSEK (-1 783)
- Kvartalets försäljning: 90 KSEK (10)
- Kvartalets resultat: -1 485 KSEK (-1 146)

Marknad och ekonomi
Faktureringen för det andra kvartalet 2007 blev 90 KSEK (10 KSEK) och resultatet blev -1 485 KSEK (-1 146 KSEK), vilket motsvarar -0, 17 SEK/aktie (totalt 16 706 818 aktier). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 368 KSEK (1007 KSEK), kundfordringarna uppgick till 58 KSEK (0 KSEK) och leverantörsskulderna till 78 KSEK (152 KSEK). Lagret beräknades till 644 KSEK (618 KSEK) och soliditeten var 93 procent (21 procent).

Faktureringen avsåg till 10 procent Europa, 59 procent Nordamerika och 31 procent Asien. Scirocco fick under perioden sin andra order i USA, en anläggning för avfallsdeponi där systemet installerats för automatisk identifiering vid invägning av lastbilar. Lösningen innebär högre bekvämlighet vid passage, minskande köer och förbättrad kontroll på hur mycket avfall som levereras och av vem.

Kinamarknaden samordnas numera av en generalagent i Shanghai, och nya återförsäljare har även tillkommit i Spanien, Österrike och Belgien. Dessa har tillsammans med befintliga återförsäljare offererat Scirocco IRID till ett trettiotal projekt inom främst transportlogistik och fabriksautomation. De offererade projekten är av en helt annan storleksordning än de pilotorder som hittillsvarande försäljning avsett. Investeringsbesluten tar i detta tidiga skede ofta lång tid, beroende på att slutkunden vill testa systemet under en provperiod. Besluten underlättas dock av det referensvärde som bolagets väl fungerande installationer utgör - t.ex. vid metallpulvertillverkningen hos Höganäs AB.

Under kvartal två har Sciroccos marknadsdokumentation fått en genomgripande uppdatering, samtidigt som hemsidan byggts om. En annan säljstödjande åtgärd är att läsarna gjorts kompatibla med vanliga streckkodsscanners, så att varje företag som kan ansluta en enkel streckkodsläsare nu även kan ansluta en Scirocco-läsare i sitt system. Detta, ihop med att den infraröda tekniken redan från början är mer förutsägbar och enklare att använda än radiobaserad identifieringsteknik, gör Scirocco IRID till ett mycket användarvänligt system.

Teknik
Ett system med streckkoder för extrema miljöer - t.ex. för bilindustrins ytbehandlingslinjer - har tagits fram och levererats till den ledande leverantören av identifieringssystem för denna tillämpning i Sydkorea. Systemet genomlyser en streckkod av stål och gör att Scirocco IRID kan användas över hela fabriken oavsett om det gäller en vanlig ID-bricka eller en streckkod. Miljön är mycket tuff, med dränkning i korrossionsskydd, övermålning, passage av torkugnar i 200 °C samt tvätt med högtrycksvatten eller kemikalier. Sciroccos lösning blir därmed ett både prisvärt och tillförlitligt alternativ till de radiobaserade ID-brickor som i dag används.

Läs- och skrivavstånden har utökats med c:a 50 % genom en ny generation läsare vilka getts effektivare lysdioder och ny mottagaroptik. Därutöver har ett antal nya tillbehör tagits fram, t.ex. en vattentät och slagtålig "Protection box" för utsatta miljöer, en kraftfull s.k. energizer som möjliggör läsning på över fyra meters håll samt en "slank" bricka för installationer där det är särskilt ont om plats.

Kommande rapportering m.m.

Rapportering kvartal tre: 2007-10-25

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kista den 9 augusti 2007

Scirocco AB (publ.)

Staffan Sjögren
VD
Tel: +46 (0) 8 752 9890
sales@scirocco.se
www.scirocco.se

Om Scirocco AB
Scirocco AB (publ) säljer egenutvecklade infrarödbaserade identifieringssystem, Scirocco IRID, på en internationell marknad. Tillämpningarna återfinns främst inom fabriksautomation och transportlogistik. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet lokaliserad till Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i Europa, Asien och Amerika. Läsarelektronik och tillbehör tillverkas i Sverige medan identifieringsbrickorna, samt de mekaniska och elektriska komponenterna, oftast tillverkas utomlands. Scirocco är noterat på Aktietorget ( www.aktietorget.se ).