Sensys Traffic AB

Delårsrapport för Sensys Traffic AB, januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 17:26 CEST

· Periodens nettoomsättning uppgick till 10 Mkr (3), varav 3,5 Mkr under kvartal tre (0,3).
· Resultatet efter skatt blev -8,8 Mkr (-11,6) varav -2 Mkr under kvartal tre (-4,5).
· Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,10) varav -0,01 kr (-0,04) under kvartal tre.
· Sensys har nu etablerat sig i branschen och installationer finns nu i drift i USA, Europa och Mellanöstern.
· Omsättningsmålet på 25 Mkr för helåret 2003 justeras ned till 18 Mkr, främst beroende på förskjutna installationer i USA.

För vidare information kontakta VD Anders Norling 036-34 29 80