Sensys Traffic AB

Delårsrapport för Sensys Traffic AB (publ

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 15:27 CEST

Jan – juni 2007

● Periodens nettoomsättning uppgick
till 40,0 mkr (109,3).

● Resultatet före avskrivningar blev
-0,6 Mkr (55,1).

● Resultatet efter skatt blev – 1,4 mkr
(38,2).

● Resultatet per aktie uppgick till
-1 öre (18).

● Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie uppgick till
-0,3 öre (10)

För ytterligare information vänligen kontakta: Helena Claesson, tf VD +46 70 6760750